Cabazitaxel ve 2. linii léčby metastatického kastračně refrakterního karcinomu prostaty

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Martina Chodacká
Autoři - působiště: Onkologické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem a Nemocnice Chomutov

Souhrn

Karcinom prostaty je nejčastějším solidním nádorovým onemocněním a druhou nejčastější příčinou úmrtí na onkologická onemocnění v České republice, západních zemích a v USA. Smrt nemocných způsobuje kastračně rezistentní varianta onemocnění, progredující lokálně a metastazující, nejčastěji do kostí. V širším slova smyslu rozumíme progresí nárůst hladiny prostatického specifického antigenu, vznik nových ložisek či zvětšování ložisek již diagnosticky ověřených a/nebo klinické zhoršení obtíží. Primární citlivost nádorové buňky na klasickou androgenní deprivaci mizí a nádor i přes tuto léčbu progreduje. Cílem je zpomalit průběh onemocnění a prodloužit přežití.

Cabazitaxel je přípravek ze skupiny taxanů, taxan třetí generace, který byl testován ve studii III. fáze TROPIC u pacientů předléčených docetaxelem nebo s progresí při léčbě docetaxelem.

Pacienti léčení kombinací cabazitaxel/prednison dosáhli signifikantně delšího celkového přežití (OS) a přežití bez progrese onemocnění (PFS).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky