Enzalutamid v 1. linii léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: karcinom prostaty, radium-233, sipuleucel-T, abirateron, enzalutamid

Souhrn

Enzalutamid je nový lék určený k terapii nemocných s karcinomem prostaty, u kterých došlo k progresi po léčbě androgenní deprivací. Enzalutamid nabízí léčbu bez kortikosteroidů, s minimálními nežádoucími účinky, statisticky významně snižuje riziko úmrtí a progrese onemocnění, oddaluje užití chemoterapie a snížení kvality života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky