Olaparib v léčbě karcinomu vaječníků

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Autoři: MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení gynekologické onkologie MOÚ, Brno
Klíčová slova: karcinom ovaria, mutace BRCA, inhibitory PARP, olaparib

Souhrn

Hlavní roli v léčbě karcinomu ovaria hraje chirurgická léčba v kombinaci s chemoterapií. Kromě těchto základních léčebných modalit se omezeně používají hormonální léčba a radioterapie. Od roku 2011 je možné použít i cílenou biologickou léčbu. 10–20 % z diagnostikovaných nádorů ovarií představují dědičná onemocnění způsobená zárodečnou mutací ve vysoce penetrantních genech BRCA. U pacientek s pozitivitou BRCA jsou testovány nové proteiny podílející se na opravě poškozené DNA. Jedná se o skupinu enzymů PARP (poly [ADP-riboso] polymerázy). Za normálních okolností se tyto enzymy společně s proteiny produkovanými BRCA1 a BRCA2 podílejí na reparačních procesech poškozené DNA. Inhibice PARP u nádorových buněk s mutacemi BRCA vede k výraznému potlačení schopnosti opravy DNA. Mezi inhibitory PARP v léčbě karcinomu ovaria vykazuje nejlepší výsledky olaparib. Je tvořen malou molekulou a jeho předností je perorální způsob aplikace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky