Ramucirumab – nový lék s antiangiogenním účinkem

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Autoři: MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: anti-VEGF léčba, karcinom žaludku, adenokarcinom gastroezofageální junkce, ramucirumab

Souhrn

Ramucirumab je lidská monoklonální protilátka proti receptoru VEGFR-2. Vazbou na receptor blokuje navázání ligandů VEGF-A, VEGF-C a VEGF-D a aktivaci molekulární cesty. Registrován je na základě klinických studií III. fáze REGARD a RAINBOW pro léčbu dospělých pacientů s pokročilým karcinomem žaludku nebo adenokarcinomem gastroezofageální junkce s progresí choroby po předchozí chemoterapii platinou a fluoropyrimidinem, a to buď v kombinaci s paclitaxelem, nebo v monoterapii v případě, že léčba paclitaxelem není vhodná.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky