Současné možnosti léčby metastatického renálního karcinomu v 1. linii paliativní léčby

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.
MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ, Brno
Klíčová slova: metastatický renální karcinom, pazopanib, sunitinib, sorafenib, bevacizumab + IFN-α

Souhrn

V České republice se v současné době v 1. linii léčby metastatického renálního karcinomu (mRCC) používá sunitinib, sorafenib vzhledem k indikačnímu omezení úhrady velmi málo a bevacizumab v kombinaci s IFN-α rovněž pouze zřídka. V roce 2010 nastoupil do 1. linie léčby pazopanib. Při retrospektivním sledování léčby mRCC pazopanibem vyplývá z publikovaných výsledků ve světě i v ČR jeho dobrá účinnost a bezpečnost, plně srovnatelné s výsledky pozorovanými v klinických studiích III. fáze. Navíc se ukazuje, že rychlosti nástupu léčebných odpovědí, jejich počet a doba trvání, stejně jako délka celkového přežití pacientů léčených pazopanibem, jsou srovnatelné s dalšími léky standardně užívanými v 1. linii paliativní léčby mRCC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky