Bevacizumab v léčbě metastatického kolorektálního karcinomu – účinnost a toxicita léčby napříč liniemi

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Igor Kiss, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: kolorektální karcinom, inhibitory angiogeneze, bevacizumab

Souhrn

Bevacizumab je rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti variantám vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF-A), který má významnou úlohu při regulaci angiogeneze. V kombinaci s chemoterapií prokázal účinnost a dobrou snášenlivost v řadě klinických a observačních studií, stejně jako v registru CORECT, ve všech liniích léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky