Současná doporučení léčby nemalobuněčného karcinomu plic se zaměřením na léčbu pokročilého NSCLC dle guidelines ESMO, NCCN a Modré knihy

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Leona Koubková
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
Klíčová slova: nemalobuněčný bronchogenní karcinom, guidelines ESMO, NCCN, Modrá kniha

Souhrn

Bronchogenní karcinom je onemocnění s vysokou incidencí, a také v jeho léčbě se používají léčebné postupy stanovující standardy péče a umožňující komplexní pohled na terapii. Tyto léčebné postupy reagují na nové léky či postupy založené na evidence-based medicine a v neposlední řadě mají také význam edukační. Nejčastěji aktualizovaná jsou guidelines European Society of Medical Oncology (ESMO) a americké společnosti National Comprehensive Cancer Network (NCCN), jež bývají aktualizována nejpodrobněji, někdy i několikrát během roku. Modrá kniha (Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění ČOS ČLS JEP) obsahuje doporučení pro Českou republiku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky