Léčba kostních metastáz karcinomu prostaty – postavení radia-223

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení FN u svaté Anny, Brno
Klíčová slova: kostní metastázy karcinomu prostaty, kostní komplikace, bisfosfonáty, denosumab, radionuklidy, radium-223

Souhrn

Nejčastějším místem metastazování karcinomu prostaty jsou kosti. To přináší nemocným problém nejen z hlediska ovlivnění celkového přežití, ale také z hlediska kvality života. Každodenní aktivity jsou významně změněné nejen bolestí, ale zejména rizikem vzniku kostních příhod (SRE). Bisfosfonáty byly jako první používány v léčbě kostních komplikací a v současné době jsou v této indikaci podávány nejčastěji. Denosumab, monoklonální protilátka, prokázal superioritu v prodloužení doby do vzniku první SRE a také signifikantně prodloužil dobu mezi první a následnou SRE. Radium-223, α-emitér, jako jediné radiofarmakum má příznivý vliv na prodloužení celkového přežití u nemocných s kostními metastázami karcinomu prostaty.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky