Bezpečnost a účinnost fixní kombinace netupitant/palonosetron v prevenci chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Potřeba účinných a bezpečných léčiv je v prevenci nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií (ChT) vysoká. Perorálně podávaná fixní kombinace netupitant/palonosetron (NEPA) vykazovala vysokou účinnost v prevenci nevolnosti a zvracení během léčby vysoce emetogenní a středně emetogenní ChT. Předkládaná studie jako první přináší data o její účinnosti a bezpečnosti v prevenci nevolnosti a zvracení při opakovaných cyklech ChT.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky