Vliv předchozí chemoterapie na účinnost everolimu a konečné výsledky celkového přežití u pacientů s pokročilým pNET – analýzy studie RADIANT-3

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Pankreatické neuroendokrinní tumory (pNET) jsou nádory vznikající z endokrinních buněk pankreatu. Tvoří asi 10 % nádorů pankreatu, přičemž jejich prevalence narůstá. Často jsou diagnostikovány v pokročilém, metastatickém stadiu – u 65 % nemocných je nádor primárně neresekabilní. Pro výběr léčby pNET jsou rozhodující stupeň diferenciace nádoru, stadium v době diagnózy a přítomnost symptomů vyplývajících z hormonální nadprodukce.

Možnosti farmakoterapie u pacientů s pNET se v poslední době významně rozšířily v souvislosti se zavedením cílených léků everolimu a sunitinibu. Everolimus byl registrován na základě příznivých výsledků studie II. fáze RADIANT-1 a studie III. fáze RADIANT-3, ve které došlo v ramenu aktivní léčby k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese (PFS; 11,0 měsíců vs. 4,6 měsíce; HR: 0,35; 95% CI: 0,27–0,45; p < 0,001). Z hlediska celkového přežití (OS) nebyl mezi oběma rameny v době primární analýzy prokázán signifikantní rozdíl (HR: 1,05; 95% CI: 0,71–1,55; p = 0,59).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky