Prodloužená doba přežívání vlivem podávání bevacizumabu u pokročilého karcinomu děložního čípku

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Výskyt karcinomu děložního čípku se v průmyslově vyspělých zemích výrazně snižuje díky cytologickému screeningu a testování DNA u vysoce rizikových typů lidského papilomaviru (HPV – human papillomavirus). Je možno očekávat další snižování počtu případů v souvislosti s rostoucími počty očkování proti HPV. Přesto však tento karcinom stále zůstává závažným problémem u obyvatel s omezeným přístupem k lékařské péči po celém světě – ročně přibude 500 000 nových případů a zemře 250 000 postižených. Nádory v časném stadiu a lokálně pokročilé mohou být sice léčeny radikální operací, chemoradioterapií nebo oběma postupy, avšak u pacientek s metastatickým nádorem a s perzistentní nebo recidivující nemocí po chemoradioterapii obsahující cisplatinu jsou možnosti léčby omezené (účinnost cisplatiny při recidivě je snížená). Navrhuje se sice kombinační chemoterapie bez platiny, aby se obešla rezistence vůči platině, je však potřeba hledat nové způsoby léčby.

Růstový faktor cévního endotelu (VEGF – vascular endothelial growth factor) je hlavním zprostředkovatelem angiogeneze v nádoru, což je proces, který přímo souvisí s rozsahem onemocnění a inverzně s dobou přežívání. Bevacizumab, humanizovaná monoklonální protilátka neutralizující VEGF, je v monoterapii účinný u nemocných s recidivujícím karcinomem děložního čípku předtím intenzivně léčených.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky