Sorafenib v léčbě lokálně pokročilého nebo metastatického diferencovaného karcinomu štítné žlázy nereagujícího na léčbu radioaktivním jodem

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Diferencovaný karcinom štítné žlázy tvoří asi 95 % thyreoidálních karcinomů. Tento nádor může být účinně léčen chirurgicky, radioaktivním jodem nebo L-thyroxinem. U 7–23 % pacientů se však vyvíjejí vzdálené metastázy, přičemž dvě třetiny z nich nereagují na léčbu radioaktivním jodem. U těchto pacientů je prognóza nepříznivá, a při chybění účinné léčby (včetně chemoterapie) je klinické zvládnutí nemoci obtížné.

Bylo odhaleno několik genetických změn v molekulární patogenezi karcinomu štítné žlázy, zejména mutace genů BRAF a RAS a fúzních genů RET/PTC vzniklých translokací. Důsledkem těchto mutací může být zvýšená exprese růstového faktoru cévního endotelu (VEGF – vascular endothelial growth factor) a jeho receptorů (VEGFR), která se u karcinomu štítné žlázy uplatňuje. Ve studiích II. fáze zaměřených na diferencovaný karcinom štítné žlázy nereagující na léčbu radioaktivním jodem byly hodnoceny antiangiogenní látky cílené na dráhu VEGF. Sorafenib, což je perorální inhibitor kinázy VEGFR-1, VEGFR-2 a VEGFR-3, protoonkogenů RET (včetně RET/PTC) a RAF (včetně genu BRAFV600E) a receptoru β destičkového růstového faktoru, vykazoval medián doby přežívání bez progrese delší než 1 rok.

Komentář ke studii

MUDr. Kateřina Kubáčková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky