Palbociclib, inhibitor cyklin-dependentní kinázy 4/6, v kombinaci s letrozolem v léčbě 1. linie pokročilého karcinomu prsu: randomizovaná studie PALOMA-1/TRIO-18

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Palbociclib (PD-0332991) je perorální nízkomolekulární inhibitor cyklin-dependentních kináz (CDK) 4 a 6 s preklinicky prokázaným účinkem inhibice růstu buněčných linií karcinomu prsu s pozitivními estrogenovými receptory, u něhož byla zaznamenána synergie s antiestrogeny.

Komentář ke studiím PALOMA

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky