Prognostické faktory přežití a sekvenční léčba u nemocných s metastazujícím karcinomem prostaty předléčených docetaxelem

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

V pokračující léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC) po selhání účinnosti docetaxelu se nově uplatňuje několik léčiv s potenciálem prodloužení doby celkového přežití nemocných – abirateron acetát, enzalutamid, cabazitaxel, radium-223 a sipuleucel-T.

Upřednostnění jedné látky před druhou s odkazem na doporučené postupy bohužel není dost dobře možné, neboť důkazy o superioritě některé z nich, resp. o superioritě konkrétní nastavené sekvence jejich podávání, prozatím scházejí. Při počtu látek je i počet možných sekvencí pro důsledné klinické testování velmi vysoký, a cílené zjišťování superiority v reálných podmínkách je tak jen obtížně proveditelné. Při volbě léčebné modality se proto opíráme převážně o výsledky retrospektivních studií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky