Prodloužení doby přežití u nemocných s nově diagnostikovaným metastatickým karcinomem prostaty – studie STAMPEDE

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Karcinom prostaty je v celosvětovém měřítku druhým nejvýznamnějším nádorovým onemocněním u mužů. Nově dostupná moderní léčba nabízí přínos ve smyslu prodloužení celkového přežití u nemocných s relapsem, a to i v případě metastatického a kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC). Dle dostupných údajů ze starších studií se medián doby celkového přežití (OS) pro mCRPC pohybuje okolo 18 měsíců.

Klinická studie STAMPEDE (Systemic Therapy in Advancing or Metastatic Prostate Cancer: Evaluation of Drug Efficacy: A Multi-Stage Multi-Arm Randomised Controlled Trial) byla zahájena již na podzim r. 2005. V současné době je to svého druhu nejrozsáhlejší randomizovaná klinická studie s karcinomem prostaty, obsahující velmi cenné informace o době celkového přežití a prognostických faktorech či následné léčbě u mužů s vysoce rizikovým pokročilým nebo metastatickým karcinomem prostaty.

Na kongresu ASCO 2015 byly prezentovány výsledky analýzy, která hodnotila vliv zařazení chemoterapie (docetaxel) vs. přidání kyseliny zoledronové ke standardní léčbě u pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prostaty, kteří dosud nebyli léčeni hormonální terapií.

Komentář ke studii

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky