Nivolumab v kombinaci s ipilimumabem v 1. linii léčby metastazujícího melanomu

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Ipilimumab je inhibitor antigenu CTLA-4, jímž jako prvním bylo dosaženo zlepšení celkového přežití (OS) u pacientů s metastazujícím melanomem. Nivolumab patří mezi inhibitory receptoru PD-1 (Programmed Death- 1) a byl schválen k léčbě pokročilého melanomu po progresi na ipilimumabu a inhibitorech BRAF. Tato studie přináší výsledky léčby kombinací nivolumab + ipilimumab.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky