Nivolumab v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

I přes pokroky moderní léčby patří nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) k onemocněním s vysokou úmrtností. Cílená léčba přináší prospěch jen malým skupinám pacientů a účinnost chemoterapie již dosáhla svého plateu. PD-1 (programmed death-1) je imunoregulační receptor, který v maligních tkáních inhibuje protinádorovou imunitu. Nivolumab je monoklonální protilátka proti PD-1, která ve studii I. fáze prokázala dobrou účinnost a bezpečnost u pacientů s pokročilými solidními nádory včetně NSCLC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky