Fotodynamická léčba mnohočetného myelomu zprostředkovaná hypericinem

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Fotodynamická léčba se stává velmi slibnou terapeutickou modalitou u řady hematologických malignit. Hypericin, látka pocházející z třezalky tečkované (Hypericum perforatum), vedle antidepresivního či mírného antivirového účinku působí jako přirozený fotosenzitizér. V rámci recentní in vitro studie s využitím myších buněk mnohočetného myelomu byl sledován mechanismus, kterým je tohoto fotosenzibilizačního účinku dosaženo. Hypericinem zprostředkovaná fotodynamická léčba vedla v závislosti na velikosti dávky k potlačení buněčné proliferace a současně k nastartování apoptózy nádorových buněk. Pozorovány byly fragmentace DNA, snížení membránového potenciálu mitochondrií a pokles exprese kaspázy-3, ovšem za zvýšení její aktivity úměrně se zvyšující dávce. Využití hypericinu je tak v současné době zvažováno pro možné testování v klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky