Perspektivní léčba mnohočetného myelomu

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Mnohočetný myelom, jakožto malignita plazmatických buněk, zůstává i navzdory pokrokům učiněným v uplynulých letech stále obtížně léčitelným onemocněním. Díky provedeným genetickým a molekulárním analýzám byla odhalena komplexnost a heterogenita tohoto původně poměrně homogenního onemocnění, díky čemuž lze očekávat vývoj více specifické terapie za účelem eliminace veškerých patologických klonů. Nově se výzkum zaměřuje i na ovlivnění kostní dřeně, která se výrazně účastní na patogenezi onemocnění, růstu a přežívání buněk (tj. stromálních buněk a buněk zapojených do imunitního systému), a konečně i na buněčné rezistenci vůči podávaným farmakům. Vedle inhibitorů proteasomu (bortezomib) a imunomodulačně působících látek (lenalidomid, pomalidomid) jsou tak vyvíjeny monoklonální protilátky či inhibitory histondeacetyláz, které v dosavadních studiích poskytují poměrně povzbudivé a nadějné výsledky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky