Bendamustin v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Bendamustin je alkylační cytostatikum ze skupiny derivátů metchlorethaminu, jehož antineoplastický a cytocidní účinek je založen na zesíťování jednovláknové a dvouvláknové DNA prostřednictvím alkylace. V ČR je nyní schválen k užití u chronické lymfocytární leukemie, indolentního non-hodgkinského lymfomu a mnohočetného myelomu. Ač jde o relativně starší molekulu, je zajímavý tím, že při jeho podávání se nevyvíjí zkřížená rezistence vůči ostatním alkylujícím látkám. V léčbě mnohočetného myelomu je prokazována nejen jeho účinnost, ale i bezpečnost, a to v monoterapii i v kombinaci s ostatními novějšími látkami, před relapsem i při relapsu onemocnění. Je vhodný též u nemocných s poškozením ledvin.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky