Elotuzumab v léčbě mnohočetného myelomu

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Zavedení thalidomidu a jeho derivátů či bortezomibu do léčebných schémat mnohočetného myelomu v minulosti znamenalo výrazný posun kupředu ve smyslu dosažení prodloužení života. Elotuzumab je humanizovaná IgG1 monoklonální protilátka cílená vůči SLAMF7 (signaling lymphocyte activation molecule family member 7), čímž zabraňuje aktivaci NK-buněk. Důsledkem je možnost cíleného ovlivnění myelomových buněk s minimálním zasažením zdravé tkáně. Kombinace elotuzumabu a antimyelomové terapie stimulující současně přirozenou imunitu tak představuje zajímavý léčebný směr u nově diagnostikovaných nemocných i pacientů s relapsem nebo refrakterním onemocněním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky