Down-regulace myelomem indukovaného regulátoru ICOS-L navozená lenalidomidem a dexamethasonem

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Pro onemocnění mnohočetným myelomem je mj. typická přítomnost narušené buněčné i humorální imunitní odpovědi. Poukazováno je rovněž na zvýšenou produkci CD4+CD25+FoxP3+ buněk (T-regulační lymfocyty), a to prostřednictvím ovlivnění exprese klíčového regulátoru ICOS-L. Předléčení buněčných linií mnohočetného myelomu lenalidomidem vedlo ke snížení tvorby T-regulačních buněk za současného poklesu poměru TReg : TEff v důsledku snížené transkripce ICOS-L. Podávaný dexamethason sice ve studii s buněčnými liniemi expresi ICOS-L nikterak neovlivňoval, ovšem navozoval apoptózu regulačních buněk, přičemž nebylo žádným způsobem ovlivněno přežívání efektorových buněk. Kombinace dexamethasonu s lenalidomidem vedla k signifikantnímu potlačení indukce regulačních buněk i poměru TReg : TEff.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky