Kurkumin a nádorová onemocnění

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Kurkumin je velmi pleiotropně působící látka charakteristického žlutého zabarvení, přirozeně se nacházející v rhizomech indického šafránu, označovaného též jako kurkuma (Curcuma longa). Vedle kulinářského využití je poukazováno na jeho inhibiční vliv na proliferaci nádorových buněk a na preventivní působení u řady onemocnění. Kurkumin ovlivňuje mnohé buněčné pochody a dosud byly jeho účinky hodnoceny v prevenci či léčbě u mnoha typů nádorových onemocnění, jako jsou mnohočetný myelom, kolorektální karcinom, karcinomy prsu, pankreatu, prostaty, plic, hlavy a krku aj. Na molekulární úrovni působí mj. jako silný inhibitor aktivity nukleárního faktoru NFκB, čímž přispívá k navození apoptózy. Předpokládá se, že jeho kombinace s různými cytostatiky by mohla být přínosná zejména v případě farmakorezistentního onemocnění, eventuálně by jeho podávání mohlo též vést ke snížení nežádoucích účinků chemoterapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky