SAIL: nový cíl v léčbě akutní myeloidní leukemie

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

I navzdory nemalým pokrokům v léčbě hematologických malignit zůstává mnoho nevyřešeného, zejména se to pak týká léčby akutní myeloidní leukemie (AML) či non-hodgkinských lymfomů. Jako možná cílová struktura vhodná pro terapeutické ovlivnění je v současnosti zmiňován antigen označovaný jako SAIL (surface antigen in leukemia), jehož exprese je zjišťována u AML, mnohočetného myelomu, chronické lymfocytární leukemie, folikulárního lymfomu a difuzního velkobuněčného B-lymfomu. Při hodnocení buněčných linií je však zjišťován pouze na buňkách původem z AML. Nedávno byla hodnocena protinádorová aktivita anti-SAIL monoklonálních protilátek 7-1C a 67-7A konjugovaných s monomethylauristatinem-F. Následně po internalizaci vykazovaly výrazně inhibiční aktivitu vůči uvedeným buňkám, a to již v subnanomolárních koncentracích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky