Decitabin plus thalidomid u myelodysplastického syndromu

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

V rámci otevřené prospektivní observační studie byla porovnávána účinnost decitabinu v kombinaci s thalidomidem oproti decitabinu samotnému u nemocných s myelodysplastickým syndromem (n = 107; věk: 65–82 let). Celkové odpovědi na léčbu bylo dosaženo u lehce vyššího počtu nemocných léčených decitabinem v monoterapii – 67,3 % vs. 65,5 % (p > 0,05). Kombinační léčba nevedla oproti monoterapii ani k žádnému přínosu ve smyslu délky přežívání bez progrese (kombinace: 48,9 % vs. 42,8 % u monoterapie; p > 0,05) nebo celkového přežití (78,6 % vs. 71,2 %; p > 0,05). Analýzou podskupin nemocných stratifikovaných dle rizika nicméně kombinační léčba výrazně prodlužovala celkové přežití po dvou letech u osob v nejvyšším riziku (50,6 % vs. 40,2 %; p < 0,05).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky