Daunorubicin v léčbě akutní lymfoblastické leukemie

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Terapeutické využití daunorubicinu v léčbě leukemie je limitováno jeho nežádoucími účinky, zejména kardiotoxicitou. Cílená dodávka specificky působícího léčiva přitom úzce koreluje s lepším bezpečnostním profilem. Otevírá se tak možnost jeho podávání ve formě nanočástic. Recentně tak byl např. testován komplex sgc8c aptameru s nanočásticemi zlata (Apt)-Dau-AuNP u buněk Molt-4 (T-lymfocyty od nemocných s akutní lymfoblastickou leukemií). Daunorubicin se z komplexu uvolňoval v závislosti na hodnotě pH (vyšší uvolňování při pH 5,5). Pomocí průtokové cytometrie a konfokální mikroskopie byla zaznamenána jeho internalizace do cílových buněk, přičemž daný komplex byl více toxický ve srovnání se samotným daunorubicinem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky