MikroRNA využitelná jako biomarker nádorového onemocnění

Číslo: 5 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

MikroRNA (miRNA) představuje novou třídu malých nekódujících ribonukleových kyselin o velikosti 19 až 25 nukleotidů, jejichž přirozenou funkcí je negativní regulace posttranskripčních genů. Po hybridizaci s cílovou mRNA potlačuje translaci nebo rozštěpení mRNA. MiRNA zásadní měrou reguluje vznik a progresi tumorů ovlivněním onkogenů nebo genů ovlivňujících buněčnou proliferaci, angiogenezi a apoptózu. Různé typy nádorů se přitom v různě pokročilé fázi vyznačují jedinečným profilem miRNA. Právě pro tyto vlastnosti je miRNA zvažována jako perspektivní biomarker vhodný pro diagnostiku nádorového onemocnění, zhodnocení jeho progrese a konečně i odpovědi na léčbu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky