Kardiovaskulární paměť antihypertenzní léčby

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů

Souhrn

Ve dnech 24.–27. května 2015 se v Brně konal XXIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti. V rámci tohoto sjezdu proběhlo také odborné sympozium společnosti Servier Kardiovaskulární paměť antihypertenzní léčby. Na sympoziu, kterým provázel prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., z II. interní kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, přednesli svá sdělení prof. MUDr. Aleš Linhart,

DrSc., z II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., z Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky LF UK a FN v Plzni. Po úvodním slovu profesora Součka vystoupil profesor Linhart s přednáškou nazvanou Od krevního tlaku ke kardiovaskulárním katastrofám.

Jednou ze závažných komplikací – „kardiovaskulárních katastrof" – neadekvátně léčené arteriální hypertenze je srdeční selhání (SS). Mechanismů vzniku SS u pacientů s hypertenzí je více, vedle přímého hemodynamického ovlivnění se při něm významně uplatňuje například i postižení aorty. Incidence SS je výrazně vyšší u hypertoniků než u osob s normálním krevním tlakem a je přímo úměrná tíži hypertenze.

Vznik systolického SS úzce souvisí s rozvojem hypertrofie levé komory a ischemické choroby srdeční. U některých nemocných však je systolická funkce dobrá, a přesto mají SS – v takovém případě hovoříme o SS se zachovanou ejekční frakcí (EF), tj. o diastolickém SS. Výskyt tohoto typu SS v poslední době stoupá, přičemž jeho závažnost je srovnatelná jako u SS se sníženou EF – ve dvou observačních studiích byla zjištěna velmi podobná mortalita jak u pacientů se SS s EF > 50 %, tak u nemocných se SS s EF < 50 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky