Česko-slovenská lipidová akademie – zpráva z kongresu

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů

Souhrn

Ve dnech 23.–24. října 2015 se v Mikulově ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu, Českou internistickou společností a Slovenskou asociáciou aterosklerózy konala I. česko-slovenská lipidová akademie. V rámci tohoto kongresu, který navázal na spolupráci českých a slovenských lékařů v na poli léčby dyslipidemií, se diskutovala aktuální problematika v tomto oboru, ať už familiární hypercholesterolemie, ovlivnění kardiovaskulárního rizika či nové směry a možnosti, kterými se léčba dyslipidemií ubírá a ubírat bude.

V rámci I. bloku vystoupili doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (Centrum preventivní kardiologie, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha), MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. (Metabol KLINIK s.r.o., Bratislava), doc. MUDr. Katarína Rašlová, CSc. (Koordinačné centrum pre familiárne hyperlipoproteinémie SZÚ, Bratislava) a prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. (Centrum preventivní kardiologie, 2. interní klinika LF UK a FN, Plzeň).

Doc. Vrablík se ve své přednášce, nazvané „LDL-cholesterol: stanu se menším a ještě menším..." zamýšlel nad optimálními cílovými hodnotami LDL-cholesterolu (LDL-C).

V populacích žijících přirozeným způsobem života dosahují hodnoty celkového cholesterolu (TC) 3,5 mmol/l, za přirozené koncentrace LDL-C tak lze považovat hodnoty 1,5–1,8 mmol/l. Čím severněji a západněji se pohybujeme, tím méně přirozeným způsobem lidé žijí – tím více stoupají hodnoty LDL-C i TC, a tím se také zvyšuje výskyt aterotrombotických příhod. V České republice od roku 1985 poklesla mortalita z kardiovaskulárních (KV) příčin téměř o 50 %, přičemž při analýze příčin poklesu KV mortality pomocí modelu IMPACT bylo zjištěno, že nejvýznamnějším faktorem bylo snížení koncentrace TC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky