Aflibercept u pacientky s metastatickým kolorektálním karcinomem

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Stanislav Batko
Autoři - působiště: Radioterapeuticko-onkologické oddělení FN Motol, Praha

Souhrn

Metastatický kolorektální karcinom v současné době i přes zařazení moderních biologických léčiv a prohlubující se spolupráci s chirurgy a intervenčními radiology stále patří mezi onemocnění, při němž lze u většiny pacientů dosáhnout významného prodloužení přežití, nikoli však vyléčení. Medián celkového přežití se v rámci publikovaných studií pohybuje v širokém rozmezí 23–42 měsíců, v závislosti na velikosti studiové populace, selekci pacientů dle mutačního stavu RAS a BRAF a dalších faktorů. Kolorektální karcinomy s přítomností mutace RAS jsou spojeny s agresivnějším chováním a kratším celkovým přežitím. Medián celkového přežití pacientů, u nichž došlo k progresi onemocnění během 1. linie paliativní léčby, se ve studiích mapujících účinnost anti-VEGF a anti-EGFR léčiv pohybuje v rozmezí 10–16 měsíců, medián přežití bez progrese činí 5,7–7,3 měsíce a četnost objektivních léčebných odpovědí dosahuje 5,4–33 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky