Zkušenosti se systémovou léčbou psoriázy

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Autoři: MUDr. Jaroslav Urbánek
Autoři - působiště: Dermatologická praxe s.r.o. – privátní kožní ordinace Olomouc a Klinika chorob kožních a pohlavních, FN Olomouc

Souhrn

U nemocných s těžkou formou psoriázy vzdorující lokální terapii lze s úspěchem využít systémovou léčbu. V následujících kazuistikách bych se rád podělil o své zkušenosti s jejím podáváním pacientům s generalizovaným onemocněním, u nichž byla aplikace extern neúčinná. Celková léčba vedla u těchto nemocných prakticky k vymizení projevů onemocnění při velmi dobré snášenlivosti.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky