Trimetazidin – nový pohled na jeho kardioprotektivní účinek

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Nové trendy ve farmakoterapii
Autoři: MUDr. Michal Krutský 1
MUDr. Milan Vrána, DrSc. 2
Autoři - působiště: 1 Vinohradské ambulantní zařízení s.r.o., Praha
2 Praha
Klíčová slova: trimetazidin, metabolismus kardiomyocytu, srdeční selhání, oxidační stres, ROS, fibróza myokardu, kardiochirurgie, kardioprotektivní, ICHS

Souhrn

Článek poskytuje přehled o účincích již delší dobu známé látky – trimetazidinu – používané u nás v kardiologii v celkem úzké indikaci. Ve světle většího množství prací je však zřejmé, že jeho efekt je mnohem širší a jeho využití v budoucnu by se mohlo rozšiřovat na více kardiologických onemocnění. Zejména proto, že jeho protektivní-pozitivní působení je v oblasti metabolismu kardiomyocytu v kaskádě oxidačního stresu, zánětu, oxidace tuků, aktivace proteinkináz atd. A právě na tyto účinky trimetazidinu je tato práce zaměřena.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky