Golimumab v léčbě ankylozující spondylitidy

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Šárka Forejtová
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Praha
Klíčová slova: ankylozující spondylitida, axiální spondyloartritida, terapie anti-TNF-α, golimumab

Souhrn

Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé revmatické onemocnění ze skupiny spondyloartritid. Poměrně pozdní výskyt radiografických známek sakroiliitidy vedl ke zpoždění v její diagnostice. Proto byla vyvinuta nová kritéria pro tzv. axiální spondyloartritidu, při jejíž diagnostice využíváme mimo jiné i magnetickou rezonanci. Axiální spondyloartritida se nyní dělí na tzv. non-radiografickou axiální spondyloartritidu a dále na radiografickou axiální spondyloartritidu neboli ankylozující spondylitidu. Důkazy o účinnosti terapie u nemocných s ankylozující spondylitidou existovaly po mnoho let pouze pro dlouhodobou rehabilitaci a cvičení, pro nesteroidní antirevmatika, lokálně aplikované kortikosteroidy a sulfasalazin podávaný při přítomnosti periferní artritidy. Velkým pokrokem v terapii axiální spondyloartritidy je biologická léčba, neboť je první účinnou léčbou, která působí nejen symptomaticky, ale také rychle a účinně snižuje reaktanty akutní fáze a současně tlumí intenzitu zánětu na magnetické rezonanci, má vliv na výskyt extraartikulárních projevů, vede ke zlepšení funkčních schopností a rovněž zlepšuje kvalitu života i práceschopnost nemocných. V současné době je pro léčbu ankylozující spondylitidy v Evropě i v USA schváleno pět léčivých přípravků, mezi něž patří i plně humánní monoklonální protilátka golimumab. Ve studii s golimumabem byla prokázána dnes již pětiletá setrvalá účinnost po celou dobu podávání. Nebyl zjištěn vyšší počet nežádoucích účinků v porovnání s ostatními anti-TNF-α přípravky. Byla prokázána účinnost golimumabu i u non-radiografické axiální spondyloartritidy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky