Dlouhodobé zkušenosti s léčbou revmatoidní artritidy tocilizumabem

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Heřman Mann
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Klinika revmatologie 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: tocilizumab, revmatoidní artritida, účinnost, bezpečnost

Souhrn

Tocilizumab je monoklonální protilátka proti receptorům pro interleukin-6, která je registrovaná pro léčbu revmatoidní artritidy. Je dostupný ve formě intravenózní infuze i podkožní injekce, přičemž účinnost i bezpečnost obou aplikačních forem jsou srovnatelné. U nemocných, kteří nemohou z různých důvodů užívat metotrexát, může být tocilizumab podáván v monoterapii. Publikované údaje z klinických hodnocení, registrů biologické léčby a analýza postmarketingové farmakovigilanční databáze potvrzují dobrou dlouhodobou účinnost a bezpečnost léčby tocilizumabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky