Bosentan a léčba digitálních ulcerací

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: Doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: endotelin, digitální ulcerace, systémová sklerodermie, bosentan

Souhrn

Endotelin je velmi silný vazokonstrikční činitel a jeho syntéza na úrovni genu je stimulována řadou fyzikálních faktorů, jako jsou chlad a hypoxie, dále pak angiotenzinem II, růstovými faktory a různými cytokiny. Endotelin má tedy významnou úlohu v patogenezi systémové sklerodermie. Endotelinové receptory jsou dvojího typu, A a B, a mají rozdílné, často opačné účinky. Bosentan byl schválen k léčbě digitálních ulcerací při systémové sklerodermii. Dlouhodobá léčba pacientů se systémovou sklerodermií bosentanem v kombinaci s iloprostem zřejmě zvyšuje perfuzi špiček prstů a schopnost rozšířit kapiláry i zvýšit jejich počet. Dvě randomizovaná placebem kontrolovaná multicentrická klinická hodnocení prokázala, že bosentan významně snižuje počet nových digitálních ulcerací, ale nevede k hojení již přítomných vředů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky