Farmakologický pohled na postavení SYSADOA v léčbě osteoartrózy

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Autoři: MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Klíčová slova: osteoartróza, SYSADOA

Souhrn

Významné místo v léčbě osteoartrózy získávají látky řazené mezi pomalu působící léčiva u osteoartrózy, neboli SYSADOA, k nimž patří jednak prekursory komponent mezibuněčné hmoty chrupavky (chondroitin sulfát, glukosamin, kyselina hyaluronová), jednak cytokinové modulátory (diacerein, ASU). Terapeutické využití látek ze skupiny SYSADOA se opírá o výsledky řady klinických studií a metaanalýz, jež byly podkladem pro dnes platná terapeutická doporučení EULAR i lokálních odborných společností.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky