Analýza nákladové efektivity na základě analýzy přežívání na léčbě u jednotlivých terapií v indikaci revmatoidní artritidy

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomika
Autoři: Ing. Tomáš Mlčoch
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: VALUE OUTCOMES, Praha
Klíčová slova: anti-TNF, revmatoidní artritida, analýza nákladové efektivity, Markovův model, QALY

Souhrn

Tento článek zkoumá nákladovou efektivitu biologických přípravků (etanercept, adalimumab, infliximab) v terapii revmatoidní artritidy na základě perzistence (přežívání) na léčbě jednotlivými terapiemi. Pro tento účel byl vytvořen vlastní farmakoekonomický model v programu TreeAge Pro 2015 ve 20letém časovém horizontu. Model ukázal, že pacienti léčení etanerceptem zůstávají nejdéle na léčbě v 1. linii, z čehož plyne i vyšší kvalita života, a tedy i celkový zisk QALY. Etanercept přinese o 0,24 QALY více oproti adalimumabu a o 0,33 QALY více při srovnání s infliximabem při pouze mírně vyšších nákladech, které jsou však způsobeny vyšší perzistencí na léčbě. Výsledný poměr inkrementálních nákladů a přínosů – ICER (Kč/QALY) – je poté roven 860 000 Kč, respektive 874 000 Kč. Tento výsledek jasně ukazuje, že nejen účinnost per se, ale také dlouhodobá perzistence a vypadávání z léčby je důležitým aspektem moderní biologické léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky