Vliv předchozí biologické léčby na terapeutickou odpověď u pacientů s revmatoidní artritidou léčených adalimumabem

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění, vedoucí k progresivnímu poškození kloubů, bolesti a ztrátě funkce, což je spojeno se zhoršenou kvalitou života a zvýšenou mortalitou. Klíčovým mediátorem zánětlivých procesů při RA je TNF-α, proto zavedení biologických léků namířených proti TNF-α před více než 10 lety znamenalo skutečnou revoluci v terapii tohoto onemocnění.

Adalimumab, plně humánní protilátka proti TNF-α, prokázal svou účinnost z hlediska zmírnění projevů RA, zpomalení nebo zastavení rentgenové progrese a zlepšení kvality života pacientů v mnoha klinických studiích. Také ve studii Kleinerta a spol. z běžné klinické praxe vedla léčba adalimumabem ke snížení aktivity onemocnění a zvýšení funkční kapacity, terapeutický přínos adalimumabu však klesal se stoupajícím počtem předchozích linií léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky