Vliv trazodonu na dopaminergní a noradrenergní systém

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Trazodon je klinicky dobře známým antidepresivem, chemicky odvozeným od triazolpyridinu. Nikterak neovlivňuje aktivitu monoaminooxidázy a pouze minimálně ovlivňuje zpětné vychytávání noradrenalinu. Jeho hlavní působení tak spočívá především v ovlivnění serotonergního systému. Trazodon selektivně blokuje serotoninové transportéry (5-HTT) in vitro i in vivo, byť tato schopnost je u něho méně vyjádřená ve srovnání se selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Vedle tohoto účinku rovněž antagonizuje postsynaptické serotoninové receptory 5-HT2A/2C, a je proto řazen do skupiny označované SARI (serotonin antagonist re-uptake inhibitor). Částečně také agonisticky ovlivňuje receptory 5-HT1A, a naopak blokuje α1- a α2-adrenergní receptory.

Komentář ke studii

Prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky