Nepřímé porovnání mezi podkožně podávanými biologickými látkami v léčbě ankylozující spondylitidy

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Ankylozující spondylitida (AS) je chronické zánětlivé onemocnění postihující především páteř; prevalence u bělošského obyvatelstva se pohybuje v rozsahu 0,05–0,23 %. Onemocnění může být spojeno také s periferní artritidou (až v 50 %), často i s uveitidou, enteritidou a psoriázou. Chorobu modifikující léky (DMARD – disease modifying antirheumatic drugs) jsou při léčbě páteřního postižení neúčinné, k potlačení aktivity onemocnění tak je u pacientů s AS v porovnání s jinými zánětlivými kloubními onemocněními častěji zapotřebí biologické léčby. Vyhovující účinnost a bezpečnost u nemocných s AS byly prokázány u všech používaných anti-TNF-α přípravků, pro výběr nejvhodnějšího léčiva u těchto pacientů je proto třeba přesněji znát léčebné vlastnosti jednotlivých anti-TNF-α látek. V terapii AS jsou využívány adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab a infliximab.

Dosud nebylo provedeno přímé porovnání účinnosti těchto podkožně podávaných anti-TNF látek v randomizovaných kontrolovaných studiích (RCT – randomised controlled trial). Biologické a klinické rozdíly mezi jednotlivými léčivy, jejichž důsledkem je rozdílná účinnost při různých patologických procesech, jsou malé, a do takových RCT by proto musel být zařazen velký počet nemocných, což by znamenalo i vysoké náklady. Je proto používáno nepřímé porovnání léčebných postupů (MTC – mixed treatment comparison) v metaanalýzách, v nichž se uplatňují rozšířené statistické postupy. MTC umožňuje vyhodnocení údajů analýzou výsledků vyjmutých z několika studií, v tomto případě údajů o účinnosti různých podkožně podávaných anti-TNF-α léků u pacientů s AS hodnocených podle klinických charakteristik.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky