Vliv výchozích koncentrací anti-CCP2 na účinnost léčby abataceptem a adalimumabem – analýza studie AMPLE

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Biologické chorobu modifikující léky (DMARDs) významně rozšířily možnosti terapie pacientů s revmatoidní artritidou (RA), přinášejí však s sebou také potřebu spolehlivých prediktorů léčebné odpovědi.

Protilátky proti citrulinovaným proteinům (ACPA) jsou senzitivním a vysoce specifickým markerem RA, a byly proto začleněny i do diagnostických kritérií ACR/ EULAR (American College of Rheumatology/ European League against Rheumatism); pozitivitu ACPA vykazuje 70–80 % nemocných. ACPA bývají často přítomny mnoho let před klinickou manifestací RA a s rozvojem onemocnění jejich koncentrace vzrůstají. Přítomnost ACPA může rovněž predikovat závažnější průběh onemocnění s vyšším rizikem vzniku erozí. Dosud však není známo, jak souvisí klinický průběh onemocnění s koncentrací ACPA. Rovněž není objasněno, jak souvisí přítomnost/ koncentrace ACPA s odpovědí na léčbu.

Komentář ke studii

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky