Dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a C-reaktivního proteinu pomocí kombinace ezetimibu a simvastatinu je spojeno s lepšími výsledky – analýza studie IMPROVE-IT

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Bylo prokázáno, že snížení hodnoty LDL-cholesterolu pomocí statinů je provázeno poklesem rizika kardiovaskulárních (KV) příhod u pacientů s KV onemocněním i bez něj. Statiny kromě toho rovněž snižují hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP), což je spojeno s dalším poklesem KV rizika.

Ezetimib působí jako inhibitor proteinu NPC1L1 (Niemann-Pick C1-like 1) a snižuje střevní resorpci cholesterolu. V klinických studiích vedlo jeho přidání ke statinům k dalšímu, 23–24% poklesu hodnot LDL- -cholesterolu a 9–10% snížení hodnot CRP. Ve studii IMPROVE- IT (IMProved Reduction of Outcomes: Vytorin Efficacy International Trial) ezetimib v kombinaci se simvastatinem signifikantně snižoval výskyt KV příhod u pacientů stabilizovaných po akutní koronární příhodě, u nichž došlo po roce léčby k 24% poklesu hodnot LDL-cholesterolu a 19% poklesu hodnot CRP v porovnání s monoterapií simvastatinem.

Komentář k nové analýze studie IMPROVE-IT o dosažení duálních cílových hodnot LDL-cholesterolu a hs-CRP

Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky