Dvouleté zhodnocení rentgenových a klinických výsledků u pacientů s revmatoidní artritidou ve studii CAMEO (Kanadská studie s etanerceptem a metotrexátem)

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Autoři: MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.
Autoři - působiště: Revmatologická ambulance FN a LF MU, Brno

Souhrn

Metotrexát (MTX) jako chorobu modifikující lék (DMARD) je jak v monoterapii, tak v kombinaci s jinými DMARD (zejména biologickými) nejčastěji používaným lékem u pacientů se středně závažnou až těžkou revmatoidní artritidou (RA). Pacienti, kteří nemají dostatečnou odezvu na terapii MTX, mohou být léčeni kombinací MTX s anti- -TNF-α přípravky. Přidání anti-TNF-α léku k MTX je spojováno s lepšími klinickými i rentgenovými parametry při hodnocení zabránění progresi RA.

Etanercept je blokátor TNF-α, který může být používán v monoterapii, nebo v kombinaci s MTX. Ve studii CAMEO (CAnadian Methotrexate and Etanercept Outcome) byla hodnocena účinnost léčby etanerceptem po přerušení terapie MTX nebo při jejím pokračování u pacientů s RA dosud neléčených biologickými léky, u kterých nebyla zaznamenána dostatečná léčebná odpověď na MTX.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky