Klinická využitelnost koncentrací anti-TNF a měření protilátek pro předpověď dlouhodobé léčebné odpovědi u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Zavedení anti-TNF léků výrazně změnilo přístup k terapii pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Až 40 % nemocných s RA však na anti-TNF léčbu nereaguje – buď je u nich tato terapie primárně neúčinná, nebo odpověď na ni vymizí.

Pokud pacient nereaguje na první aplikované anti-TNF léčivo, lze jej převést na terapii biologickým lékem s odlišným mechanismem účinku. Možné je rovněž využít jiný anti-TNF lék nebo zvýšit dávku či zkrátit interval mezi infuzemi.

Jednou z možných příčin neúčinnosti terapie pomocí anti-TNF je imunogenita, vedoucí ke tvorbě protilátek proti léčivu, což má za následek nízké koncentrace léku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky