Cabazitaxel a abirateron acetát po selhání docetaxelu v léčbě pacientů s metastazujícím kastračně rezistentním karcinomem prostaty

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Pomocí prvoliniové chemoterapie docetaxelem v kombinaci s prednisonem lze u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC) dosáhnout celkového přežití v délce téměř 19 měsíců. Stávající možnosti léčby nemocných s mCRPC významně rozšířilo nedávné schválení několika terapeuticky slibných látek: v případě cabazitaxelu, abirateron acetátu a enzalutamidu bylo prokázáno prodloužení celkového přežití u pacientů předléčených docetaxelem, abirateron a enzalutamid prodlužovaly celkové přežití také u nemocných chemoterapií dosud neléčených. Přínos z hlediska zlepšení celkového přežití byl potvrzen rovněž u sipuleucelu- T a radia-223.

Nezodpovězeny však zatím zůstávají otázky volby těchto látek v případě selhání léčby 1. linie, neboť stále není k dispozici konsensus ohledně optimálního pořadí, ve kterém by tyto nové léčivé látky měly být pacientům podávány.

Komentář ke studii

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky