Secukinumab v porovnání s ustekinumabem u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou – studie CLEAR

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

K biologické léčbě nemocných se středně těžkou až těžkou psoriázou lze v současné době použít anti-TNF-α léky (adalimumab, etanercept, infliximab) či anti-IL-12/IL-23 lék ustekinumab. Novým biologickým přípravkem je secukinumab, humánní monoklonální IgG1κ protilátka proti IL-17. Tento cytokin je klíčovou molekulou v patogenezi psoriázy – působí přímo na keratinocyty, které stimuluje k sekreci prozánětlivých cytokinů.

Na základě klinických studií u pacientů se středně těžkou až těžkou psoriázou se secukinumab jeví jako účinnější než dosud používané biologické přípravky – dosahování parametru PASI 90 (nejméně 90% zmírnění projevů hodnocených pomocí skóre Psoriasis Area and Severity Index) bylo četnější při léčbě secukinumabem (až 72 %) v porovnání s etanerceptem (cca 20 %), infliximabem, adalimumabem i ustekinumabem (cca 40–50 %); v provedené head-to-head klinické studii byla prokázána superiorita secukinumabu oproti etanerceptu.

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Ettler

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky