Apremilast v léčbě pacientů s psoriatickou artritidou – studie PALACE 1

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor:

Psoriatická artritida (PsA) je zánětlivé kloubní onemocnění, které postihuje 0,3–1 % populace, u nemocných s psoriázou však jeho prevalence dosahuje až 30 %. Možnosti terapie PsA jsou v současné době již poměrně široké, nezanedbatelná část pacientů však tuto léčbu nesnáší nebo na ni nereaguje. Nadále tedy trvá potřeba nových léků s odlišným mechanismem účinku.

Apremilast je perorálně podávaný inhibitor fosfodiesterázy-4 (PDE4), enzymu degradujícího cAMP na AMP, dominantně exprimovaného buňkami imunitního systému. Inhibicí PDE4 tak dochází k elevaci intracelulárních hladin cAMP, což je mimo jiné spojeno s down-regulací zánětlivé odpovědi na podkladě inhibice exprese prozánětlivých cytokinů a naopak zvýšení exprese protizánětlivých mediátorů, jako je např. interleukin-10.

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Štolfa

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky