Paliperidon palmitát v porovnání s perorálními antipsychotiky v prevenci relapsu u pacientů s recentně diagnostikovanou schizofrenií – studie PROSIPAL

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

K léčbě pacientů se schizofrenií máme v současné době k dispozici velké množství účinných antipsychotik, přesto však u těchto nemocných často dochází k relapsům a akutním exacerbacím. Odpověď na terapii po relapsu je různá, a u některých pacientů je onemocnění refrakterní i přesto, že interval mezi výskytem prvních projevů relapsu a zahájením léčby je krátký.

V minulosti bylo provedeno několik klinických studií porovnávajících účinnost dlouhodobě působících injekčních antipsychotik vs. perorálních antipsychotik z hlediska prevence relapsu, jejich výsledky se však rozcházejí a jednoznačné závěry, zejména u nemocných s recentně diagnostikovanou schizofrenií, chybí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky