Adherence k léčbě u nemocných po prodělaném infarktu myokardu

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor:

Adherence k předepsané léčbě je klíčová pro dosažení stanovených terapeutických plánů, respektive je určující pro prognózu nemocného. Nejinak je tomu i u nemocných po akutním infarktu myokardu. Již některé předchozí práce prokazovaly ne zcela optimální adherenci u těchto osob. Nyní byla perzistence užívání předepsané medikace hodnocena u 7 955 osob po infarktu myokardu léčených kyselinou acetylsalicylovou, inhibitorem adenosinových receptorů, β-blokátorem, inhibitorem ACE či sartanem a statinem. 31 % nemocných spontánně ukončilo užívání nejméně jedné medikace v následujících šesti měsících. Nejčastější příčinou ukončení byly nežádoucí účinky nebo tak bylo učiněno na doporučení ošetřujícího lékaře (57 %); finanční důvody byly uvedeny pouze v 8 %. Nižší pravděpodobnost užívání medikace v souladu s doporučením byla spojena s černošským etnikem (OR: 1,36), vyšším věkem (OR: 1,07), fibrilací síní (OR: 1,67), dialyzační léčbou (OR: 1,79) a přítomností deprese (OR: 1,22).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky