Klesající hladina estrogenu zvyšuje riziko deprese

Číslo: 6 / 2015 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií

Souhrn

Perimenopauza je období v životě ženy provázené vyšším rizikem vzniku deprese nebo výskytem její recidivy. Cílem recentně publikované studie byla snaha objasnit souvislost mezi klesající hladinou estrogenu a perimenopauzální depresí. V rámci úvodní třítýdenní otevřené fáze byl ženám podáván transdermálně estradiol (100 μg/den), následně proběhla randomizace do dvou skupin – k léčbě i nadále estradiolem (n = 27), nebo k podávání placeba (n = 29) po dobu dalších tří týdnů. Zatímco v iniciální fázi studie žádná z žen nevykazovala známky deprese, při dvojitě zaslepeném uspořádání vedlo vysazení estradiolu u žen s perimenopauzální depresí v osobní anamnéze ke vzniku známek deprese. Mezi oběma rameny studie přitom nebyl zaznamenán významný rozdíl ve výskytu návalů horka.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky